Dự án khu đô thị Hưng Đạo – Đức Chính

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tổng quan

Dự án khu đô thị Hưng Đạo – Đức Chính

VỊ TRÍ

Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Loại dự án

TRẠNG THÁI

Đã triển khai

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN