Dự án nhà ở xã hội Kim Long

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tổng quan

Nhà ở xã hội đóng góp trong công tác ổn định chính trị, phát triển văn hóa – xã hội. Phát triển nhà ở xã hội thực chất là đầu tư cho xây dựng con người, tạo ra động lực làm việc, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Diện tích căn hộ:

  • Căn 1 phòng ngủ: 35m² – 59m²
  • Căn 2 phòng ngủ: 60m² – 69,9m²
  • Căn 3 phòng ngủ: 70m² – 76,6m²

VỊ TRÍ

Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

QUY MÔ

12 tòa 20 tầng & 250 căn thấp tầng

Loại dự án

TRẠNG THÁI

Đang triển khai

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN