Dự án trồng rừng sinh thái và cây gỗ lớn đảo Thoi Dây

Xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tổng quan

Dự án trồng rừng sinh thái và cây gỗ lớn đảo thoi dây

VỊ TRÍ

Xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, Tỉnh Quảng Ninh

QUY MÔ

65 ha

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

1.546 tỷ VNĐ

TRẠNG THÁI

Đang triển khai

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN