Dự án xây dựng – kinh doanh hạ tầng khu dân cư Vĩnh Tuy 1

Khu Vĩnh Tuy 1, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tổng quan

Loại hình: Đất nền phân lô

Hình thức sở hữu: Lâu dài

Mục tiêu phát triển dự án

Đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, hình thành khu dân cư đô thị, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đất ở, góp phần hoàn thiện quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Mạo Khê.
Nâng cao giá trị sử dụng quỹ đất, tạo nguồn thi cho ngân sách nhà nước tù thu tiền sử dụng đất.

VỊ TRÍ

Khu Vĩnh Tuy 1, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh

QUY MÔ

141,8 ha

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

165,23 tỷ đồng

Loại dự án

TRẠNG THÁI

Đã triển khai

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

VIDEO DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN