Tin tức

Kim Long Group

Quảng Ninh là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất

Facebook
Twitter
LinkedIn

Đến nay, Quảng Ninh có 13 đô thị, hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất, với tỷ lệ đô thị hóa là 68,5%.

Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất
Hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất

 

Đến nay, Quảng Ninh có 13 đô thị, hầu hết các đô thị trên địa bàn tỉnh đều phát triển đúng và vượt kế hoạch nâng loại đô thị như đề xuất, với tỷ lệ đô thị hóa là 68,5%, là một trong 5 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước.

13 đô thị trong đó có 1 đô thị loại I trực thuộc tỉnh (thành phố Hạ Long); 3 đô thị loại II (thành phố Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 2 thị xã là đô thị loại III (Quảng Yên, Đông Triều), 3 đô thị được công nhận là loại IV (huyện Vân Đồn, huyện Tiên Yên, thị trấn Quảng Hà), 4 thị trấn đã được công nhận là đô thị loại V thuộc các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà và Cô Tô.

Trên cơ sở hạ tầng sẵn có, để tiếp tục nâng tầm đô thị, tạo hướng phát triển cho tương lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt Chương trình Phát triển Đô thị của tỉnh đến năm 2030. Theo đó, Quảng Ninh sẽ phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mô hình riêng mà hiện nay chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành. Trong đó, sẽ không hình thành các quận, mà sẽ hình thành vùng nội thị bao gồm các thành phố trong thành phố, được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, như hệ thống giao thông công cộng đô thị, hạ tầng kỹ thuật thông tin truyền thông.

Nguồn: (TTXVN/Vietnam+)

Tin tức liên quan