Tin tức

Kim Long Group

1.448,5ha – là mục tiêu trồng rừng lim, giổi, lát của tỉnh Quảng Ninh năm 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn

Trồng rừng cùng với bảo vệ rừng cũng như nâng tỉ lệ che phủ rừng là một trong các chỉ tiêu để đánh giá phát triển bền vững ở các quốc gia trong bộ chỉ tiêu về tài nguyên và môi trường và chỉ tiêu phát triển bền vững. Và nối tiếp thực hiện điều đó, 1.448,5ha là mục tiêu trồng rừng Lim, giổi, lát của tỉnh Quảng Ninh năm 2024.

chi-tieu-trong-rung-2024-tinh-quang-ninh

Thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh đang tập trung trồng rừng, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn với lim, giổi, lát là 3 giống cây bản địa rất phù hợp với điều kiện của tỉnh Quảng Ninh.

Từ đó thay đổi cơ cấu cây trồng trong lâm nghiệp theo hướng tích cực, tăng năng suất, chất lượng và giá trị của rừng, thu hút nguồn lực đầu tư vào trồng rừng, nỗ lực nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường và thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến lâm sản, phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với kinh tế dưới tán rừng để lấy ngắn nuôi dài. Để Quảng Ninh trở thành tỉnh tăng trưởng xanh, bền vững; bảo vệ bền vững các nguồn sinh thủy đối với các rừng đầu nguồn.

Không nằm ngoài mục tiêu đó, Công ty Kim Long chú trọng vào các chương trình tái tạo rừng, phủ xanh khu vực Bắc Bộ, làm việc với các tổ chức và cá nhân để duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, đảm bảo rằng mỗi dự án được phát triển dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn xanh và giá trị bền vững.

Công ty Cổ phần Kim Long bắt đầu thực hiện trồng cây gỗ lớn từ năm 2022, mỗi năm là 20ha cây gỗ lớn là Lim, Lát, Dổi,… Năm 2022 Công ty đã trồng vượt chỉ tiêu là 40ha. Năm 2023 là 30ha và tiếp nối mục tiêu năm 2024 thêm 30ha nữa.

cong-ty-kim-long

nguồn tham khảo: báo điện tử Quảng Ninh

 

Tin tức liên quan

Tin tức chung

Nỗi lo giá nhà tiếp tục tăng cao

Chủ tịch HoREA lo giá nhà tiếp tục tăng do thị trường mất cân đối nguồn cung. Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch triển khai, đẩy mạnh các phân khúc